Lekce 6 - Popis uživatelského rozhraní

GM - Základy


Co popíše prostředí lépe než obrázky? Video. Takže přeju přijemné pokoukání.


 

 

Drobné věci které jsou ve videu vynechány:

 • vytvořený skript se vólá kódem scrip_execute(nazev_skriptu)
 • u přidávání fontu tlačítka normal, all, digits, letter, určují zda budou použity z daného fontu všechny znaky nebo jen číslice či písmena
 • font se pomocí kódu volá draw_set_font(nazev_fontu) 
 • depth u objektu určuje pořadí vykresování objektu, čím menší tím později se vykreslí a bude jakoby "výše"
 • speed u místnosti značí rychlost hry


Pokud by vám video nestačilo tak si nyní dámo trošku klasického popisu.Když spustíte Game Maker uvidíte toto okno:


 

Ve skutečnosti toto uvidíte v jednoduchém modu. Pokud máte Game Maker zaplý v pokročilém Advanced modu, uvidíte tohle:


Vlevo můžete vidět zdroje(složky):
 • Sprites(obrázky)
 • Sounds(zvuky)
 • Backgrounds(pozadí)
 • Paht(cesty)
 • Scripts(skripty)
 • Fonts(fonty)
 • Time Lines(časové přímky)
 • Objects(objekty)
 • Rooms(místnosti) 

a ještě dvě další

 • Game Information(informace o vaší hře)
 • Global Game Settings(globalní nastavení hry).
Nahoře můžete vidět známé menu a pracovní panel. V kapitolách si nyní popíšeme položky v menu, tlačítka atd. V dalších článcích si je rozebereme podrobněji.  K mnoha věcem se dá dostat různými cestami: kliknutím na příkaz z menu, kliknutím na tlačítko(obrázek) nebo pravým kliknutím na zdroj(složku).

 

File menu (soubor menu)

Ve file menu můžete najít obvyklé příkazy na načtení nebo uložení souboru plus navíc ještě toto:

 • New. Zvolením této možnosti začnete vytvářet novou hru. Pokud máte nějakou hru otevřenou a kliknete na vytvořit novou tak se vás GM zeptá jestli chcete svůj aktouální projekt uložit. Je zde také speciální tlačítko pro tento ukon. Najdete ho na pracovní liště vlevo. (list papíru)
 • Open. Otevření již rozpracovanou hru. (GM soubor - soubor.gm6)  Můžete také otevřít starší soubory vytvořené ve starších verzích GM (soubor.gmd) ty ovšem nemusí 100% fungovat ve verzi 6. Můžete také použít obrázek otevírající se složky, druhý zleva nebo přetáhnout hru do okna GM. 
 • Recent Files. Zde můžete otevřít soubory s kterými jste kdysi v GM pracovali.
 • Save. Tímhle uložite vaší rozpracovanou hru. Opět je zde obrázek i pro tuto funkci. Disketa třetí zleva.
 • Save As. Neboli uložit jako. Při uložení můžete napsat jméno pod kterým se hra uloží.
 • Create Executable. Pokud vaši hru dokončíte budete asi chtít aby si jí mohli zahrát i ostatní. Tímto příkazem vytvoříte z vaší hry .exe soubor který můžete poslat kamárádům dát na interet atd. K otevření tohoto souboru již není GM třeba.
 • Advanced Mode.  Zde přepínáte mezi jednoduchým a pokročilým (Advanced) modem.
 • Exit. To vám bude asi jasné. Tímto tlačítkem ukončíte Game Maker. Pokud jste něco ve svém projektu změnili budete vyzváni k uložení.

 

Edit menu (menu úprav)

Edit menu obsahuje mnoho příkazů které se vstahuj k aktuálně vybranému zdroji (objekty, obrázky, zvuky, atd.). Menu se mění v závislosti na zvoleném zdroji.

 • Insert resource.  Vloží další zdroj v závislosti na tom který ze zdrojů(složek) máte označenou. V dalších článcích to probereme do detailu.
 • Duplicate. Vytvoří kopii označeného zdroje.
 • Delete. Smaže práve označený zdroj.
 • Rename. Přejmenuje právě označený zdroj.
 • Properties. Otevře právě vybraný zdroj.

Ke všem těmto příkazům se dá dostat rozlišnout cestou, například kliknutím pravým tlačítkem na zdroj.

 

Add menu (menu přidávání)

V tomhle menu můžete přidávat nové zdroje (obrázky, objekty, zvuky, atd) Pro každý z nich je také obrázek na pracovní liště.

 

Run menu

 • Run normally. Spustí hru.
 • Run in Debug mode. Spustí hru v debug modu. V tomto režimu můžete ověřit několik aspektů vaší hry, můžete jí pozastavit a pouštět po krocích. Tohle se používá když něco nefunguje, ale je to trochu složitější.

 

Window menu

 • Cascade. Seřadí všechna otevřená okna tak, že každe z nich jde alespoň trochu vidět.
 • Arrange Icons.  Zarovná okna, hodí se hlavně při změně velikosti hlavního formuláře.
 • Close All. Zavře všechna otevřená okna v GM.

 

Help menu

 • Tady najdete nějaké příkazy které vám pomohou:
 • Contents. Kliknutím sem se vám zobrazí nápověda Game Makeru.
 • Registration. Jak už jsme si dříve řekli GM existuje ve dvou verzích. Pokud si ho zaregistrujete získáte mnoho možností navíc a odstraní logo GM při   běhu   hry.
 • Web site. Otevře stránku o Game Makeru(anglicky).
 • About Game Maker. Zde se můžete dozvědět jakou máte verzi Game Makeru.
 • The resource explorer (prohlížeč zdrojů)
Vlevo v hlavním okně můžete vidět prohlížeč zdrojů, složek. Můžete zde vidět větvení všech zdrojů ve vaší hře. Funguje to jako prohlížení složek ve Windowsu.


A to je vše. :) Nyní se rozkoukejte po prostředí Game Makeru a hurá na další lekci ve které si řeknem něco o Spritech.

Napsal uživatel wix