Lekce 17 - Skóre

GM - Základy

Ve většině her hráč dosahuje nějakého skóre. Ve spoustě her má hráč k dispozici několik životů. A nakonec může mít hráč taky nějakou úroveň zdraví. Následující akce pracují s hráčovými životy, zdravím a skóre, pojďme si nyní popsat co která ikonka dělá.

Nastav scoreNastav skóre (Set the score)
Game Maker má vestavěné řízení skóre. Skóre se normálně zobrazuje v záhlaví okna hry. Pomocí této akce můžeš nastavit, nebo změnit hodnotu skóre. Většinou potřebuješ přičítat nějakou hodnotu k již dosaženému skóre. V takovém případě zaškrtni Relativní.

Když je score...Jestliže je hodnota skóre (If score has a vaue)
S touto akcí můžeš zjistit, zda je hodnota skóre rovna, větší, nebo menší než zadaná hodnota.

Vypiš hodnotu scoreNapiš hodnotu skóre (Draw the value of score)
Pomocí této akce můžeš zobrazit aktuální hodnotu skóre na zadané místo na obrazovce. Tato akce může být  použita pouze v události kreslení.

Zobraz tabulku rekordůZobraz tabulku rekordů (Dsplay the highscore table)
V každé hře je sledováno pořadí deseti nejlepších rekordů. Tato akce zobrazí seznam rekordů. Jestliže je aktuální dosažené skóre lepší než desáté v pořadí, zapíše se nové skóre do seznamu a hráč může zadat své jméno. Můžeš zda stanovit, jaké pozadí se bude pro seznam rakordů používat, jestli bude mít okno okraj, barvu nového rekordu, barvu ostatních rekordů a font, který bude použit.

Smaž tabulku rekordůSmaž tabulku rekordů (Clear the highscore table)
Tato akce vymaže tabulku rekordů.

Nastav počet životůNastav počet životů (Set the number of lives)
Game Maker má také vestavěný systém životů. Pomocí této akce můžeš měnit počet životů. Většinou se nastavují 3 životy na začátku hry a potom snížení, nebo zvýšení počtu životů, když se něco stane. Nezapomeň zaškrtnout Relativní pokud chceš hodnoty přičítat, nebo odečítat. Ve chvíli kdy počet životů dosáhne 0, nastane událost ?žádný život".

Jestliže je počet životů...
Jestliže je počet životů (If lives  s a value)
S touto akcí můžeš zjistit, zda je počet životů roven, větší, nebo menší než zadaná hodnota.

Vypiš počet životů...Napiš počet životu (Draw the number of lives)
Pomocí této akce můžeš zobrazit aktuální počet životů na zadané místo na obrazovce. Tato akce může být použita pouze v události kreslení.

Vykresli počet životů...Nakresli počet životů (Draw the lives as  mage)
Mnohem hezčí a přehlednější než napsat počet životů číslem je zobrazit životy pomocí malých obrázků. Tato akce dělá přesně to. Nastavíš zde pozici v okně, obrázek a na zvoleném místě se nakreslí stejný počet obrázků, jako je životů. Tato akce může být použita pouze v události kreslení.

Nastav zdravíNastav zdraví (Set the health)
Game Maker má vestavěný systém zdraví. Touto akcí může hodnotu zdraví nastavovat, nebo měnit. Hodnota zdraví 100 znamená plné zdraví a hodnota 0 znamená žádné zdraví. Jednoduše nastavíš novou hodnotu zdraví. Pokud chceš zdraví přičítat, nebo odečítat, nezapomeň zakrtnout Relativní. Pokud hodnota zdraví klesne na 0 vyvolá se událost ?žádné zdraví".

Jestliže je hodnota zdraví...Jestliže je hodnota zdraví (If health is a value)
S touto akcí můžeš zjistit, zda je hodnota zdraví rovna, větší, nebo menší než zadaná hodnota.

Nakresli zdraví...
Nakresli pruh zdraví (Draw the health bar)
Pomocí této akce můžeš zobrazit hodnotu zdraví ve formě pruhu zdraví. Pokud je hodnota zdraví 100, pruh je zobrazen jako plný. Pokud je hodnota zdraví 0, pruh je zobrazen jako prázdný. Nastavuješ pozici v okně, barvu pruhu a pozadí.

Nastav informace v zahlaví okna...
Nastav informace v záhlaví okna (Set the window caption information)
Normálně se v záhlaví okna zobrazuje jméno místnosti a hodnota skóre. S touto akcí to můžeš změnit. Nastavuješ zda a jak se má v záhlaví okna zobrazit skóre, životy a zdraví.

 

Taky se vůbec nemusíte bát článek okomentovat. Jedině tak můžou být tyto stránky lepší a lepší. :)

Napsal uživatel wix