Lekce 22 - Vytvoření místnosti

GM - Základy

Vytváření místností (Room)
Teď, když máte vytvořené objekty a jejich chování ve formě událostí a akcí, je čas vytvořit místnosti. Místnost je prostor ve kterém se hra odehrává. Každá hra potřebuje alespoň jednu místnost. Do místností umísťujeme instance objektů. Když hra začne, spustí se první místnost a instance které se v této místnosti nachází, ožijí přesně podle naprogramovaných akcí. Při vytváření místnosti máme mnoho možností nastavení, tyto nastavení nám určují jak bude místnost vypadat a jak se bude chovat. Hlavní nastavení místnosti se nachází v hlavních pěti záložkách, těmi jsou: backgrounds, views, objects, settings a tiles. Jejich popis a nastavení si nastíníme v této lekci. Detailnějí je probereme později. Pro vytvořenímístnosti vyber v menu Přidej položku Přidej Místnost (Add Room). Otevře se následující okno:

Room_objects

Úplně nahoře je lišta s tlačítky. Na ní najdete nastavení vodorovné a svislé rozteče mřížky, která se používá pro zarovnání objektů. Také zde nastavíte zda se má zobrazit mřížka, zda se má zobrazit pozadí., atd. To se občas hodí, abychom mohli dočasně skrýt některé aspekty v místnosti. Je zde také tlačítko pro vymazání všech instancí v místnosti (clear all instances) a tlačítko pro posunutí všech instancí o stejný počet bodů (shift al instances). Nakonec je zde také tlačítko Zpět (Undo) pro vrácení poslední akce a tlačítko OK pro uložení změn a zavření formuláře. (Pokud chceš okno zavřít bez uložení klikni na křížek vpravo nahoře.)

Na levé straně vidíme pět záložek.  Záložka objekty (objects) slouží pro přidávání instancí objektů do místnosti. V záložce nastavení (settings) můžeš měnit některá nastavení místnosti. V záložce pozadí (backgrounds) můžeš nastavovat vzhled pozadí místnosti. Dále je zde záložka Views neboli pohledy kde se dá nastavit jak nakonec hráč uvidí hru, dá se zde nastavit například pokud použijete velkou místnost aby se pohled pohyboval za určitým objektem. Také jsou zde Tiles česky dlaždice kde můžeme rozkouskovat pozadí a pak jej vkládat do hry. Na pravé části formuláře vidíš místnost. Na začátku je prázdná se šedým pozadím.


Vkládání  instancí objektů

Pro přidání instance do místnosti musíš nejprve vybrat záložku objekty(objects).  Potom vyber objekt, který chceš přidat, kliknutím na ikonu menu ve formuláři(na obrázku výše je to oblast s textem button 14), nebo kliknutím na šedou plochu vlevo(na obrázku výše oblast se zeleným obdelníkem pod záložkou objects). Jakmile zvolíte objekt, kliknutím do místnosti (na obrázku výše, napravo, šedá oblast s mřížkou), instance se objeví v místnosti zarovnaná s mřížkou. Pokud  podržíte při vkádání klávesu <Alt>, instance nebude srovnána s mřížkou. Když budete držet tlačítko myši, můžete s instancí pohybovat, dokud ho nepustíte. Pokud podržíte při vkládání kávesu <Shift> a budete pohybovat myší, vytvoří se řada instancí právě zvoleného objektu, což se hodí například při vytváření zdí. Kliknutím pravým tlačítkem myši na instanci v místnosti, jí odeberete. Tímto způsobem, tedy vkládáním objektu do místnosti si nadefinujeme jak bude místnost (například menu, nebo první level hry) vypadat.

Jak zjistíte, vložením instance na místo v místnosti kde už se nějaká instance nachází odstraní původní instanci. Většinou je to tak správně, ale ne vždy. Pokud tomu chcete zabránit, je potřeba odškrtnout políčko "smaž spodní" (Delete underlying). Pokud potřebujete přesunout již umístěnou instanci, stiskni klávesu <Ctrl> a potom ji můžeš jednoduše pomocí myši přesunout na nové místo místo.


N
astavení místnosti

Každá místnost má nějaká nastavení, která můžeš měnit, když klikneš na záložku nastavení (settings).

Room_Settings
Každá místnost má jméno(Name). Nejlepší je jméno, které má nějaký význam(například menu nebo prvni_uroven). Jméno by nemělo obsahovat háčky, čárky, mezery a speciální znaky(např !?&|.). Dále je tu kolonka záhlaví (caption). To co sem napíšete se zobrazí v záhlaví herního okna, když bude místnost spuštěna. Potom zadáváš šířku(width) a výšku (height) místnosti v bodech. Také můžete nastavit rychlost hry (Speed). Rychlost je určena počtem kroků za sekundu. Čím vyší rychlost, tím hladší pohyby, ale potřebuje rychlejší a výkonnější počítač. Běžná rychlost je 30, v dnešní době se dá použít i více. Zacházejte však s touto položkou opatrně.


Nastavení pozadí

Na záložce pozadí (backgrounds) můžete nastavit vzhled pozadí v místnosti. Pro jednu místnost můžete nastavit několik pozadí. Záložka vypadá takto:

Room_Background
Nahoře vidíte barvu pozadí (Color). Pokud ji chcete změnit, klikněte na ní. Barva pozadí je použitá pouze pokud nezadáte žádný obrázek pro pozadí. Jinak je nejlepší odškrtnout políčko "vykresluj barvu pozadí" pozadí(Draw background colory), protože to šetří výkon potřebný pro hru a čas pro načtení. Nahoře vidíte seznam 8 pozadí. Můžete nadefinovat každé z nich, ale většinou budete potřebovat jedno, nebo dvě. Pro nastavení pozadí ho nejprve vyberte v seznamu. Potom zakrtněte políčko "vidtelné při startu místnosti" (Visible when room starts), jinak ho neuvidíte. Jméno pozadí se zvýrazní. 

Nyní si ukážeme nastavení pro obrázek na pozadí. Pokud chceme použít obrázek na pozadí musíme ho nejprve přidat, což už umíme. Jakmile jej máme přidán, vybereme obrázek z menu. (na obrázku výše kliknutím na <no background>.Nejprve ze všeho můžeme nastavit, jestli se obrázek pozadí bude opakovat (dlaždicován) po celé místnosti vodorovně a/nebo svisle(Tile Hor. a Tile Vert.). Také můžeme nastavit pozici pozadí v místnosti(X,Y). Jiné nastavení může být roztažení (stretch) pozadí po celé místnosti. Nakonec můžeme nastavit pohyb (rolování) pozad(vodorovně a svisle, nastavujeme rychlost v bodech za krok(Hor. Speed, Vert. Speed). Nedoporučuje se používat rolování pozadí s roztaženým pozadím. Je zde ještě jedno políčko nazvané "vzhed popředí" (Foreground image). Pokud ho zaškrtneme, nastavené pozadí se stane popředím, které bude vykresleno nahoře nad vším ostatním. Obrázek pro popředí by měl být částečně průhledný.


Nastavení views

Kliknutím na záložku views(pohledy) se nám zobrází toto:

Room_Views
Zašktrtnutím políčka Enable the use of Views povolíme pohled. Můžeme mít více pohledů: například chceme-li vytvořit hru pro dva hráče na jedné obrazovce, zvolíme dva pohledy a obrazovka se rozdělí. Tutoriál na rozdělení obrazovky můžete najít zde. Zaškrtnutím Visible when room starts zvolíte jaká část místnosti půjde vidět při startu hry což se nastaví ve View in room. Port on screen určuje co se promítne na obrazovku. V Object following můžeme zvolit objekt který bude následován "kamerou". Hbor a Vbor nastavuje jak blízko se sledovaný objekt (nejčastěji hráč) musí přiblížit k okraji pohledu aby se kamera pohla. To byl pouze rychlý přehled pohledů, detaily naleznete v dalších lekcích, konkrétně v pokročilejším článku Lekce 34 - Více o místnostech


Nastavení tiles

Zvolením položky tiles(dlaždice) se nám zobrazí následující okno:

Room_Tiles
Pozadí v místnosti můžeme rozkouskovat na malé obdelníčky a následně je vkládat do místností. Hodí se to například při vytváření plošinovek. Více o pohledech a místnostech naleznete v pokročilejším článku Lekce 34 - Více o místnostech

 

 

Líbí se vám nově upravený článek? Sdělte mi to. To bylo něco trochu delšího o místnostech těším se na vás u další lekce.

Napsal uživatel wix